10 юбилеен Зелен форум на сп. „Мениджър” в Зала Оборище 5

18 юни от 13:00 часа

Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК:Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.

На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище 5“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.

ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност.

Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.

Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Поканени участници:

Нено Димов, министър на околната среда и водите
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“
Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt
Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа
Катерина Миланова, мениджър комуникации в Загорка“
Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“

Програма:

13:00 –13:30 Регистрация и кафе за добре дошли

13:30 – 13:40 Откриване

13:40 – 15:00 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Дискусия на тема „Глобални и национални стратегии за устойчиво развитие. Бизнесът като основен партньор в тях и двигател на зелената икономика“

15:00 – 15:20 Кафе пауза

15:20 – 16:40 ВТОРИ ПАНЕЛ – Ролята на компаниите в създаването и налагането на екограмотност и екопромяна

16:40 – 16:50 Закриване на събитието

16:50 – 18:00 Коктейл

Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК