Open Your Senses @ Vivacom Art Hall Oborishte 5

Handmade Bazaar – 25-26 Септември | 11:00 - 18:00
БГ | EN
С краят на летните емоции, идва нашият базар. Който ще ви зареди с нови. Ще ви изпълни сетивата. Ще ви покори сърцата.
Идният ни маркет ще ви посрещне с нещо по-различно и приятно.
ПЪТЕШЕСТВИЕ НА СЕТИВАТА.
Ще се постараем да повдигнем духа и стъпим в есента с подбрани за сетивата творения и техните дизайнери.
25-26 Септември | 11:00 – 18:00
ОБОРИЩЕ 5 София
*вход свободен
_ _ _
Кои брандове ще откриете при нас, може да следите постовете в Facebook и Instagram страниците ни, както и тук в събитието.
_ _ _
Възобновяваме социалният си живот в една по-различна и смислена посока. Вдъхновяващи хора и вдъхновяващи срещи.
Чисти намерения и творческа енергия във всеки един талант, стоящ зад бранда си!

УЧАСТИЕ
Пишете ни с линк към ФБ | Инста или Уеб страници.
Бъдете смели и изпълнявайте мечтите си с лекота.
E-mail: festivalburgas@gmail.com
FB Page: @HANDMADEDESIGNMARKET
– – –
Иска ни се да върнем социалният си живот.
Иска ни се да се срещаме и общуваме.
Иска ни се да ценим всичко това и да се радваме на чудото, наречено живот.
EN
Our bazaar will come with the end of the summer emotions. Which will „charge“ you with new ones. It will fill your senses. It will conquer your hearts.
Our next market will welcome you with something different and pleasant. We will try to lift our spirits and set foot in the autumn with pleasant for the senses selected creations and their designers.
SEPT 25-26 | 11:00 – 18:00
OBORISHTE 5 Sofia
* free entrance
_ _ _
Which brands you will find with us, you can follow the posts on our Facebook and Instagram pages, as well as here in the event.

We are renewing our social life in a different and meaningful direction. Inspiring people and inspiring meetings. Pure intentions and creative energy in every talent behind your brand!

PARTICIPATION
Write to us with a link to FB Insta or Web pages.
Be brave and fulfill your dreams with ease.
Email: festivalburgas@gmail.com
FB Page: @HANDMADEDESIGNMARKET

We want to get our social life back.
We want to meet and communicate.
We want to appreciate all this and enjoy the miracle called life.