Summer Welcoming @ Vivacom Art Hall Oborishte 5 | DIVERSITY OF CREATIVE MINDS

12-13 Юни | 11:00 - 17:00
Заповядайте на един прекрасен маркет, който ще ви срещне с креативни умове, стоящи зад проекти от всяка сфера.
12-13 Юни | 11:00 – 17:00
Виваком Арт Хол ОБОРИЩЕ 5 София
*вход свободен
_ _ _
Иска ни се да ви поканим на първата ни среща тази година.
Среща с креативните умове, стоящи зад продукта, който успявахме да „докоснем“ само виртуално.
Възнамеряваме да го сторим в първите летните дни през месец Юни. Датата 12 Юни се свързва с отпразнуването на Национален Ден на Любовта.
_ _ _
Избрахме да се случи в едно място, носещо в себе си големи ценности и изкуство. Наслада за сетивата.
Vivacom Oborishte 5 Art Hall
Залата е разположена до един от най-големите и приятни за разходка паркове в центъра на София, Докторска градина.

УЧАСТИЕ
Пишете ни с линк към ФБ | Инста или Уеб страници.
Бъдете смели и изпълнявайте мечтите си с лекота.
E-mail: festivalburgas@gmail.com
FB Page: @HANDMADEDESIGNMARKET
– – –
Иска ни се да върнем социалният си живот.
Иска ни се да се срещаме и общуваме.
Иска ни се да ценим всичко това и да се радваме на чудото, наречено живот.
EN
Our market will meet you with creative minds behind projects in every field.
June 12-13 | 11:00 – 17:00
OBORISHTE 5 Sofia
* free entrance
We would like to invite you to our first meeting.
A meeting with the creative minds behind the product, which we managed to only „touch“ virtually.
_ _ _
We intend to do it in mid of June and to welcome the first summer days together. 12 of JUNE is celebrated as National Loving Day.
_ _ _
We chose a place with great values and art. Delight for our senses.
OBORISHTE 5 Gallery and Hall
The hall is located next to one of the largest and most pleasant to walk parks in the center of Sofia, Doctor’s Garden.

PARTICIPATION
Write to us with a link to FB Insta or Web pages.
Be brave and fulfill your dreams with ease.
Email: festivalburgas@gmail.com
FB Page: @HANDMADEDESIGNMARKET

We want to get our social life back.
We want to meet and communicate.
We want to appreciate all this and enjoy the miracle called life